Archief

WARME COMMUNICATIE BIJ DE OVERHEID

Gemeente Etten-Leur en gemeente Zundert sloegen voor de communicatie rondom hun Wmo-loketten een bijzondere weg in. Nieuwe wet- en regelgeving eist openheid, helderheid en verantwoording van de lokale overheid. Vandaar dat zij het gezamenlijk initiatief namen om op een toegankelijke wijze de taken van de loketten kenbaar te maken.

Inwoners van de gemeenten kunnen bij de loketten terecht voor de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen die door de gemeente verstrekt kunnen worden. Het kan dan gaan om huishoudende hulp, allerlei hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld scootmobielen en rolstoelen, maar ook om woningaanpassingen.

Een benaderbare en proactieve overheid communiceert dit direct en met gevoel. Vandaar dat BOOM het karakter ‘Elz' tot leven bracht. Elz is een fictieve en aardige dame die je de weg wijst in de wirwar van instanties op print en op internet. Elz is warm, vriendelijk en vooral persoonlijk. Elz kijkt naar de mogelijkheden om mensen met een beperking of handicap te helpen, zodat er voor deze inwoners van de gemeenten ook weer een heleboel zaken mogelijk worden. Zij is geen loket in de ouderwetse zin van het woord, want met Elz drink je een kopje koffie. Zo staat Elz symbool voor de hulpvaardige consulenten die werkzaam zijn bij de loketten. De naam Elz is overigens opgebouwd uit de letters “E” en “L” (van Etten-Leur) en de “Z” (van Zundert).