Archief

MAXIMAAL SCOREN MET DE GROTE CLUBACTIE

Ieder jaar gaan vrijwilligers van verenigingen de deuren langs om loten te verkopen om de meest uiteenlopende redenen: voor het vervangen van vaal geworden sporttenues tot aan het kunnen voldoen van de huur voor de repetitieruimte. De doelen mogen dan uiteenlopen, één ding hebben de ambassadeurs gemeen: de liefde voor hun club. Na een selectie van geschikte bureaus, werd BOOM Communicatie aangewezen om de nationale communicatie rondom de Grote Clubactie te verzorgen.

Om de opbrengsten van de afgelopen jaren te overtreffen, is de communicatiestrategie er op gericht zoveel mogelijk ambassadeurs te werven die hun club weten te enthousiasmeren voor de loterij. Gedreven vrijwilligers die zich opwerpen als ambassadeur van de Grote Clubactie, zijn namelijk een bepalende factor in het succes. De strategie is er vervolgens op gericht de ambassadeurs zoveel mogelijk lotenverkopers te laten werven binnen hun vereniging. Zij moeten hiertoe gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Alleen een toezegging om deel te nemen aan de actie, is niet voldoende. Dat zegt namelijk nog niets over het uiteindelijk aantal verkochte loten en het daaraan gerelateerde bedrag voor de clubkas. Samen met de Grote Clubactie ontwikkelde BOOM slimme communicatiemiddelen om de ambassadeurs zo veel mogelijk te ondersteunen. Een lotenmeter voor in de kantine en een online verkoopwedstrijd met een incentive zijn hier voorbeelden van. Ze vergroten de beleving, het enthousiasme, de onderlinge competitie en dus uiteindelijk ook de resultaten.

Voor het uitdragen van de Grote Clubactie naar het grote publiek, stelt BOOM in tekst en beeld de essentie van de actie centraal. Financiële opbrengsten uit de Grote Clubactie verzekeren de toekomst van ieders sport, hobby of vereniging. De actie zorgt dus niet alleen voor (extra) inkomsten van de vereniging, maar heeft daarnaast een brede maatschappelijke functie. Bovendien geeft het de verenigingen mogelijkheden om zichzelf nadrukkelijk te profileren binnen de locale gemeenschap. Dit gedachtegoed is dan ook terug te zien in alle communicatiemiddelen.

Nieuw is dat de Grote Clubactie nu ook online loten verkoopt. Een verkoopmethode om verenigingsleden nog meer bij de actie te betrekken. Koppelingen met diverse social media zorgen hierbij voor een synergetisch effect. In de communicatie naar de clubs is hier fors op ingezet. BOOM ontwikkelde hiervoor gerichte online video's met tekst en uitleg.