Archief

KEUZES MAKEN IN HET KNOOPPUNT DAT ‘TOEKOMST' HEET

Het terugdringen van ‘uitval' onder studenten is één van de speerpunten binnen het beroepsonderwijs. Het voortijdig stoppen met de opleiding is vaak te wijten aan de verkeerde opleidingskeuze aan het begin van de studie. Door jongeren van tevoren goed te informeren en te adviseren, kan er voor gezorgd worden dat iedereen de opleiding kiest die bij hem of haar past. Wat is daarvoor een beter moment dan tijdens de wervingscampagne?

ROC Zeeland beseft dat. In de nieuwe promotiecampagne die BOOM voor hen ontwikkelde, draait het niet alleen om het aantrekken van studenten, maar ook om het kiezen van de juiste opleiding. Dat die afweging bepalend is voor je verdere leven, verwoordt de titel van de campagne: ‘Knooppunt Toekomst'. De site www.knooppunttoekomst.nl is het kloppend hart van de campagne waar alle informatie te vinden is over de opleidingen en waar er onderzocht kan worden voor welk beroep je in de wieg bent gelegd. Deels gebeurt dat met een knipoog; met movies, een game en een gepersonaliseerde viral die je door kunt sturen naar je vrienden. Uit de ‘toekomsttest' komt serieus naar voren of je voor een administratief, technisch, sportief of sociaal beroep moet gaan, om maar eens een paar van de vele mogelijkheden te noemen.

Uniek in de campagne is de persoonlijke benadering van de doelgroep. Promotieteams van het ROC geven op de middelbare scholen ruchtbaarheid aan de open dagen en geven hen via een inschrijfformulier een persoonlijke toegangscode voor de website www.knooppunttoekomst.nl. Met de hieruit verkregen gegevens kan ROC Zeeland op individueel niveau de juiste informatie en begeleiding bieden nog voordat de open dagen plaatsvinden, hetgeen de opleidingskeuze ten goede zal komen. Het ROC voegt op deze manier een nieuwe dimensie toe aan de promotie van beroepsopleidingen.

De resultaten blijken opzienbarend: 38% meer bezoekers tijdens de open dagen, die zich bovendien beter voorbereid bleken te hebben op hun bezoek aan de open dagen dan dat in andere jaren het geval was. Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft de campagne ‘Knooppunt Toekomst' een nominatie verstrekt voor de Beste Marketing Campagne 2008.