Archief

NU-TECHNOLOGIE HEEFT TOEKOMST

De vraag naar nucleaire technici groeit, maar het aanbod is gering. Om die reden hebben onderwijs en bedrijfsleven de handen ineengeslagen om te komen tot minors op mbo- en hbo-niveau die gericht zijn op deze sector. BOOM ontwikkelde hiervoor op basis van inzichten uit het BètaMentality-model het campagne- en communicatieconcept 'NU-technologie'.

Nucleaire technologie heeft een breed toepassingsveld, waarvan het opwekken van kernenergie zonder twijfel de bekendste is. Maar ook in ziekenhuizen, in laboratoria, bij inspecties en zelfs bij de productie van drinkwater en voedingsmiddelen, wordt er met nucleaire technieken gewerkt. De nucleaire sector groeit en daarmee groeit ook de vraag naar goed opgeleide nucleaire technici. Om die reden hebben TU Delft, Hogeschool Zeeland, ROC Westerschelde, ROC Zeeland, DELTA, COVRA, Economische Impuls Zeeland, Technocentrum Zeeland en EPZ de handen ineen geslagen. Zij hebben zowel een mbo- als een hbo-minor opgezet, die uniek zijn in Nederland.

Voor de werving van studenten die deze minors moeten gaan volgen, deden de projectpartners een beroep op BOOM dat vanuit ruime ervaring met het BètaMentality-model een brede doelgroep kan interesseren voor de minors. HetBètaMentality-model verdeelt jongeren in vier types voor wat betreft hun houding ten opzichte van techniek: concrete bèta's, carrièrebèta's, geïnteresseerde/mensgerichte generalisten en non-bèta's. Vooral concrete bèta's kiezen van oudsher voor een technische beroepsopleiding. Zij zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in techniek en worden door hun omgeving dan ook als ‘technisch' bestempeld. Gebleken is dat ook bij de carrièrebèta en de geïnteresseerde/mensgerichte generalist de interesse voor techniek latent aanwezig is. Door de heersende vooroordelen over techniek (‘geen carrièremogelijkheden', ‘slecht betaald', ‘vieze handen', ‘zwaar werk') en door onbekendheid, zien ze het bijna nooit als hun eigen toekomst. Bovendien is de communicatie van onderwijsinstellingen over hun technische opleidingen, vrijwel altijd gericht op de concrete bèta's. Daardoor voelen de andere ‘mentality-groepen' zich niet aangesproken.

Rekening houdend met de inzichten vanuit het BètaMentality-model is voor de minors een communicatieconcept ontwikkeld dat de beladen term 'nucleaire technologie' vertaalt naar het krachtige, appellerende statement 'NU-technologie'. De visuele communicatie is vriendelijk en toegankelijk, in tegenstelling tot de gangbare manier waarop nucleaire technologie aan de man wordt gebracht. Een zorgvuldig voor deze rol gecaste jongen en meid staan centraal in alle visuals, waarachter het brede toepassingsgebied van nucleaire technologie in de vorm van een atoom wordt getoond. De campagne laat zien dat een nucleaire opleiding niet automatisch een baan binnen een kerncentrale oplevert, maar dat de mogelijkheden voor een mooie carrière veel breder zijn.