Archief

JUIST KIEZEN MET DE TOEKOMSTTEST

Met hun studiekeuze sorteren jongeren voor op een toekomstig beroep. Het is dus zaak een juiste opleiding te kiezen. Voor veel jongeren is dat lastig en verkeerde keuzes komen nog (te) vaak voor. Door jongeren van tevoren goed te informeren en te adviseren, is de kans groter dat ze een passende opleiding kiezen die daadwerkelijk wordt afgemaakt. Een wervingscampagne voor beroepsopleidingen is dus niet alleen een middel om de opleidingen aan te prijzen; het is ook een uitgelezen kans om het maken van de juiste keuze centraal te stellen.

Vanuit dit inzicht ontwikkelde BOOM Communicatie de campagne ‘Test je Toekomst' voor beroepsopleider Scalda. De campagne wijst jongeren er op dat het kiezen van een studie een belangrijke en serieuze aangelegenheid is. Centraal in de campagne staat een ‘toekomsttest', waarmee jongeren aan de hand van hun eigen persoonlijkheid en interesses een passende opleidingsrichting voorgeschoteld krijgen. Uit de toekomsttest komt naar voren of ze voor een sociale, administratieve, sportieve of technische opleiding moeten gaan, om maar een paar van de vele mogelijkheden te noemen. Als de opleidingsrichting in grote lijnen is bepaald, staat Scalda klaar om hen met raad en daad bij te staan bij het verdere keuzeproces.

Scalda vindt het belangrijk dat jongeren al in een vroegtijdig stadium een beeld krijgen van een opleiding en het daarbij horende werkveld, zodat ze tijdens de opleiding niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Anders is de kans aanwezig dat ze tussentijds overstappen naar een andere opleiding of er zelfs helemaal mee stoppen. En juist dat beperken van de uitval van studenten is speerpunt in het beleid van Scalda. Eén van de maatregelen die hiervoor ook is genomen, is een verplicht assessment voorafgaand aan elke studie. Daarmee wordt duidelijk of de motivatie en talenten van de student ook daadwerkelijk aansluiten bij de gekozen opleiding. De resultaten van het assessment worden in een intakegesprek uitgebreid besproken. De campagne, het geven van de juiste voorlichting en het afnemen van het assessment verhogen de kans dat een jongere de juiste opleidingskeuze maakt.

Belangrijke pijler van de campagne ‘Test je Toekomst' is de directe benadering van de doelgroep. Promotieteams van Scalda geven op middelbare scholen ruchtbaarheid aan de campagne en leggen met een inschrijfformulier direct contact. Met de hieruit verkregen gegevens kan op individueel niveau de juiste informatie aangereikt worden, nog voordat de open dagen plaatsvinden. Uit de resultaten van de voorgaande campagnes is af te leiden dat deze aanpak succesvol is: jongeren die de open dagen bezoeken bereiden zich nu beter voor en gaan gerichter op zoek naar informatie over de opleiding(en) die zij op het oog hebben.