Archief

DOORDACHTE CAMPAGNE BEÏNVLOEDT GEDRAG

De A58 is de verkeersader van Zeeland. Rijkswaterstaat, Politie Zeeland en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) zetten zich al jaren in om deze snelweg veiliger te maken. Rijkswaterstaat heeft veel onveilige situaties aangepakt met infrastructurele maatregelen, Politie Zeeland handhaaft de verkeersregels en het ROVZ is in Zeeland actief op het terrein van het beïnvloeden van onveilig verkeersgedrag, onder andere door middel van publiekscampagnes. Toch gebeurden er nog te veel ongelukken; meer dan verwacht op een route die zo overzichtelijk is. Genoeg redenen voor de drie organisaties om gezamenlijk, als 'TEAM 58', een campagne te richten op de weggebruiker.

Het Zeeuwse deel van de A58 kenmerkt zich door een lage verkeersintensiviteit, een gelijkmatig verloop en een relatief monotoon en open karakter van het omliggende landschap. Weggebruikers zien de A58 dan ook als 'een veilige weg'. Dit gedachtegoed, in combinatie met de relatieve rust, leidt bij veel weggebruikers tot een lage alertheid. Dat dit problemen veroorzaakt, blijkt wel uit de ongevallenstatistieken. Meer dan de helft van de ongevallen op de A58 is éénzijdig; door het wegvallen van de aandacht raken auto's van de weg, zonder dat er een ander voertuig bij betrokken is.

De campagne 'Rij Bewust' werd ontwikkeld om bij weggebruikers een evaluatieproces op gang te brengen van hun overtuigingen en die – daar waar nodig – bij te stellen. Dit werd gedaan door weggebruikers op een positieve manier te informeren over de aanwezige gevaren en hen te motiveren om bewust te rijden. Uit sociologisch-psychologische theorieën blijkt namelijk dat een positieve benadering in dergelijke gevallen tot meer resultaat leidt dan een sommerende, formele en instructieve benaderwijze. Deze aanpak had de gewenste uitwerking: een bewustere houding, een hogere alertheid en geconcentreerder weggedrag.

De campagne 'Rij Bewust' paste in het programma 'Op weg naar nul' van de Provincie Zeeland, waarin er naar werd gestreefd het aantal 'vermijdbare' ongelukken in Zeeland volledig uit te bannen. Door traditionele communicatiemiddelen te combineren met digitale communicatie, radioreclame en evenementen, kwam deze campagne tot een symbiose van middelen en activiteiten. Weggebruikers werden niet alleen aangesproken op, maar vooral betrokken bij het veiliger maken van de A58.

Voor de campagne werd 'TEAM 58' in het leven geroepen. Onder deze vlag konden Politie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en ROVZ gezamenlijk en op een toegankelijke en informele wijze opereren. De campagne concentreerde zich fysiek vooral op de A58 zelf – daar werden mottoborden langs de weg geplaatst en was een campagneteam actief op de rustplaatsen. Zij deelden onder meer zonnebrillen uit (tegen verblinding door de laaghangende zon op deze oost-west-route) en schonken koffie (om alert te blijven).

Uit de steekproeven na afloop van de campagne kan worden geconcludeerd dat veel weggebruikers hun overtuigingen over de A58 hebben bijgesteld en inmiddels bekend zijn met de aanwezige risico's op deze weg.