Archief

VRAAG HET DE LEERWERKADVISEUR

In verschillende regio's in Nederland zijn zogenaamde ‘leerwerkadviseurs' aan de slag gegaan. Zij geven antwoord op alle vragen die te maken hebben met het combineren van leren en werken. Zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers kunnen bij hen terecht. Om hun dienstverlening kenbaar te maken is de introductiecampagne ‘Vraag het de leerwerkadviseur' ontwikkeld.

De leerwerkadviseurs verbinden de drie O's: Onderwijs, Ondernemers en Overheid. Ze koppelen vraag en antwoord, gaan met deze partijen in gesprek om de beste oplossing te vinden voor scholingstrajecten of helpen zelfs om een hele nieuwe oplossing te creëren. De leerwerkadviseurs zijn vooral het aanspreekpunt voor werkzoekenden en werknemers die op een praktijkgerichte manier willen bijleren en voor werkgevers die hun personeel binnen hun bedrijf willen scholen. Er zijn leerwerkadviseurs actief op diverse Werkpleinen in Nederland.

BOOM ontwikkelde een campagne voor de introductie van de adviseurs, ongeacht de regio waarin deze actief zijn. De campagne nodigt iedereen concreet uit om zijn of haar vraag te stellen: ‘Vraag het de leerwerkadviseur'. De vormgevingsstijl is appellerend rood, komt krachtig over, maar is tegelijk toegankelijk en warm. De boodschap wordt voornamelijk via internetbanners op veelbezochte websites in de betreffende regio's uitgedragen.

Bewust is er door BOOM voor gekozen om geen nieuw loket, servicepunt of balie naar buiten te brengen, maar om de adviseurs zelf naar voren te schuiven. Zij zijn direct benaderbaar en zitten dus niet verscholen achter een ambtelijk loket. Om die reden communiceert de campagne heel duidelijk dat men meteen op de leerwerkadviseurs kan afstappen en direct vragen kan stellen.

De leerwerkadviseurs zijn een initiatief van UWV Werkbedrijf.