Archief

STRIPFIGUREN MAKEN ALCAN VEILIGER

Ontwikkel een interne campagne om het personeel bewuster te maken van de speerpunten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS: Environment, Health, Safety). Een duidelijke opdracht van Alcan-vestiging Pechiney Nederland NV, producenten van primair aluminium.

BOOM Communicatie introduceerde `Pechi´ en `Ollie´; twee stripfiguren die elke maand een ander EHS-onderwerp behandelen. Pechi is de verstandigste van de twee. Hij behoedt de olifant Ollie voor een heleboel gevaren die op de loer liggen als je even niet goed bij de les bent. De domme acties van de olifant geven aan hoe makkelijk er iets fout kan gaan als je onzorgvuldig handelt. Pechi trekt daar lering uit. Hij wijst op manieren om het milieu te ontzien en je eigen gezondheid voorop te stellen.

De campagne heeft inderdaad gezorgd voor een bewustere houding van de gehele organisatie op het gebied van omgeving, gezondheid en veiligheid. Dat het personeel elkaar onderling ging aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid, is het bewijs voor het bereikte effect.

BOOM Communicatie ontwikkelde de campagne en begeleidde het hele traject, van begin tot eind.