Archief

CULTUURVERANDERING GEMEENTE HALDERBERGE

Er komt nieuw personeel bij en anderen nemen afscheid. Ongevraagd en onbedoeld past de cultuur zich net zo dynamisch aan als de organisatie dat doet. Toch wil je daar sturing aan geven. Bijvoorbeeld om de cultuur in overeenstemming te houden met het beleid van de organisatie.

Bij de gemeente Halderberge is de interne cultuur grondig onder de loep genomen en zijn zes cultuuritems vastgesteld die extra aandacht nodig hebben. Onder de naam ‘Halderberge verandert’ brengt ze deze onderwerpen onder de aandacht bij haar medewerkers.

Door de cultuur beter af te stemmen op de visie en de strategie van de gemeente, wil ze haar organisatie nog optimaler laten functioneren. Een speciaal voor dit project ontwikkeld beeldmerk is de ‘visuele motor’ achter de veranderingen.