Archief

JONGEREN LEREN WERKEN

Voor veel jeugdige werklozen kan een leerbaan dé oplossing zijn. Vier dagen in de week werken en één dag naar school, direct al geld verdienen en na de opleiding een mbo-diploma op zak. Werkgevers vormen een onmisbare schakel in dit project, omdat zij banen zullen moeten aanbieden. Daarom bundelden de Zeeuwse arbeidsmarktpartijen en onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC's) hun krachten. Hun missie: bedrijven en jongeren matchen.

En waar kan dat beter dan op de laatste bedrijvenbeurs Contacta? BOOM ondersteunde werkgeversorganisatie MKB Zeeland, BZW Zeeland, CWI, FNV Bondgenoten, Sociale Dienst Walcheren, ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Groen College Goes, Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, RMC Voortijdig Schoolverlaten Zeeland, de Taskforce Jeugdwerkeloosheid en de gemeenten Vlissingen en Middelburg tijdens de voorbereidingen voor hun unieke initiatief. Ieders belangen en doelstellingen werden op elkaar afgestemd om tot een zo goed mogelijke presentatie te komen. Daarnaast zorgde BOOM voor een mailing aan werkgevers, een website en de beurspresentatie.

Op het speciale ‘Jongeren Leren Werkenplein' konden werkgevers terecht met al hun vragen over leerbanen, werken met jongeren en de financiële voordelen ervan (no-risk polis, € 5.500,- subsidie). Tijdens zogenaamde ‘speedmeets' konden bedrijven die een leerbaan aanboden en jongeren die een leerbaan zochten snel en efficiënt kennismaken met elkaar.

Door samen te werken op het gebied van leren en werken, hebben de bovengenoemde organisaties kenbaar gemaakt dat het hen ernst is met het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Uit het gezamenlijke inintiatief rond de Contacta-beurs zijn inmiddels diverse andere initiatieven, overlegvormen en samenwerkingen tot stand gekomen; allen gericht op een soepele instroom van jongeren in het bedrijfsleven.