Archief

JONGEREN LEREN WERKEN

Voor veel jeugdige werklozen kan een leerbaan dé oplossing zijn. Vier dagen in de week werken en één dag naar school, direct al geld verdienen en na de opleiding een mbo-diploma op zak. Werkgevers vormen een onmisbare schakel in dit project, omdat zij banen zullen moeten aanbieden. BOOM organiseerde daarom een speciale actie op de bedrijvenbeurs Contacta; daar konden zowel leerlingen als werknemers hun interesse in een leerbaan kenbaar maken op een vacaturewand.

Op de beursvloer kon hierdoor meteen zaken worden gedaan. Tijdens zogenaamde ‘speedmeets' konden bedrijven die een leerbaan aanboden en jongeren die een leerbaan zochten snel en efficiënt kennismaken met elkaar. Deze activiteiten pasten binnen de presentatie 'Jongeren leren werken' waarin Zeeuwse arbeidsmarktpartijen en onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC's) hun krachten bundelden. Hun missie: bedrijven en jongeren matchen.

BOOM ondersteunde werkgeversorganisatie MKB Zeeland, BZW Zeeland, CWI, FNV Bondgenoten, Sociale Dienst Walcheren, ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Groen College Goes, Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, RMC Voortijdig Schoolverlaten Zeeland, de Taskforce Jeugdwerkeloosheid en de gemeenten Vlissingen en Middelburg tijdens de voorbereidingen voor dit unieke initiatief. Ieders belangen en doelstellingen werden op elkaar afgestemd om tot een zo goed mogelijke presentatie op 'de Contacta' te komen.