Archief

IMAGO BEPAALT KEUZE ONDERWIJSINSTELLING

Ouders van nieuwe basisschoolleerlingen gedragen zich bij de keuze voor een school meer en meer als consument. De onderwijsinstelling in de buurt is niet meer vanzelfsprekend de school waar de kinderen naartoe gaan. Vaders en moeders oriënteren zich tegenwoordig op de ‘markt'. Ze zoeken informatie over verschillende scholen, vergelijken de mogelijkheden en bespreken die met hun naasten. Het imago dat een basisschool heeft, gaat dus een steeds belangrijkere rol spelen.

Ook OpenBasis, een vereniging voor openbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, merkte deze verschuiving. Voldoende aanleiding dus om tijdens een studiedag voor schooldirecteuren en bestuursleden van de vereniging eens dieper in te gaan op deze materie. Met een presentatie over het onderwerp ‘imago' maakten de deelnemers aan de studiedag kennis met de basistheorieën hierover, die werden verduidelijkt met voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Bijsturen
Door rollenspelen en workshops werden de directeuren en leden van het bestuur daarna door BOOM uitgedaagd na te denken over de identiteit en het imago van de eigen school. Want ondanks het feit dat beide niet altijd overeenkomen, zijn er tal van mogelijkheden om het beeld van de onderwijsinstelling in positieve richting bij te sturen. Het imago van een school wordt immers niet alleen gebaseerd op wat er wordt vermeld in bijvoorbeeld schoolgidsen en op websites. Ook onder andere de uitstraling van het pand, het gedrag van leerkrachten, de mening van omwonenden van de school en de kwaliteit van de wijk dragen hieraan bij. En dat is te beïnvloeden!