Archief

AFGESTEMDE WEBCOMMUNICATIE DOOR INTEGRALE AANPAK

Op maat kunnen bedienen. Dat is de insteek van de website van beroepsopleider Scalda. De informatie is geclusterd per doelgroep. Studiekiezers, ouders, bedrijven, organisaties en toeleverende scholen kunnen terecht op afgestemde webpagina's waar relevante informatie gerubriceerd is aangeboden. Scalda is niet zomaar gekomen tot een keuze van inhoud, vorm, navigatie, structuur en interactiemogelijkheden. Alles is bepaald vanuit een integrale aanpak.

Het webtraject is gestart met een grondig inventarisatie- en adviseringstraject. Een werkgroep werd geïnstalleerd en met behulp van enquêtes en klankbordsessies werd de organisatie betrokken. De participatiemethoden leverden veel kwalitatieve inbreng voor het samen te stellen pakket van wensen en eisen. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatiefase en wetenschappelijk gestoelde richtlijnen werd een gedegen plan van aanpak geschreven dat leidend was voor het functioneel ontwerp van de website en de opbouw van de applicatie. Met dit plan kon er een gebruiksvriendelijke website worden ontworpen die is afgestemd op gebruikerswensen. De webapplicatie biedt kansrijke mogelijkheden om communicatiedoelstellingen via de inzet van digitale media te verwezenlijken.

Binnen de website is veelomvattende informatie opgenomen over alle beroepsopleidingen die Scalda aanbiedt. Doordat de beschikbare inhoud slim is georganiseerd en interactief kan worden bevraagd, kunnen potentiële studenten zich nu eenvoudig en uitgebreid oriënteren op een toekomstige opleiding, cursus of training. Ook decanen en toeleverende scholen kunnen gemakkelijk informatie vinden over het beschikbare onderwijs en deze informatie aanbieden aan scholieren. De studiekiezer bevat per opleiding informatie over bijvoorbeeld studiekosten, studieduur, opleidingseisen en een beroepsprofiel. De studiekeuze-module die door BOOM Communicatie voor deze website is ontwikkeld, staat inmiddels model voor de inrichting van studiekeuzepagina's op de websites van mbo- en hbo-instellingen in heel Nederland.

Nadat een scholier een definitieve keuze voor een opleiding heeft gemaakt, kan hij of zij zich ook via de website aanmelden en inschrijven. Deze processen zijn volledig gedigitaliseerd. Een correcte afhandeling is verzekerd door de bijkomende werkprocessen te borgen. Betrokken medewerkers werden geïnstrueerd en verantwoordelijk gesteld. Met de afstemming en gemaakte werkafspraken is de verdere afhandeling gegarandeerd.

Een gebruiksvriendelijke, actuele en bruikbare website staat of valt bij adequaat beheer. Het is zaak om tijdens het ontwikkelproces hier al systematisch over na te denken. Er zullen vragen beantwoord moeten worden: Wat willen we met de website bereiken? Wat is onze ambitie? Hoeveel mensen moeten er betrokken zijn bij het actueel houden van de website? En wie krijgt welke rol met bijbehorende verantwoording, werkzaamheden en autorisaties? Al deze vragen zijn cruciaal bij de keuze van de achterliggende techniek, de inrichting van een beheersysteem en eventuele bijbehorende redactieworkflows. Over dit alles is vroegtijdig nagedacht. Ruimschoots voor de lancering van de website stond de implementatie vast. Zo wordt voorkomen dat na een vreugdevolle start de website veroudert en het gebruik doodbloedt. Een succesvolle implementatie begint bij een gedegen start van het webtraject.

BOOM Communicatie verzorgde het uitgebreide inventarisatie- en adviseringstraject. Vervolgens werd er een gebruiksvriendelijke interface ontwikkeld door de webdesigners. Verder is de afdeling Communicatie van Scalda tijdens de implementatiefase ondersteund door een communicatieprofessional van BOOM, die op detacheringsbasis werkzaam was op de afdeling.

www.scalda.nl.