Archief

MEER ZICHT OP DE HAVEN

Zeeland Seaports is beheerder van de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen; het derde zeehavengebied van Nederland. De continue vernieuwingen, uitbreidingen en investeringen in de havens, leveren Zeeland Seaports een voortdurende en intensieve aandacht op van de pers.

Niet alle initiatieven van Zeeland Seaports komen daardoor vanuit de zienswijze van het havenschap voor het voetlicht in de media. Vandaar dat Zeeland Seaports een eigen informatierubriek is gestart in de PZC en BN/De Stem; de best gelezen dagbladen binnen de provincie. In de paginagrote rubriek met de titel 'Haven in zicht' belicht het havenschap lopende en toekomstige ontwikkelingen vanuit het oogpunt van Zeeland Seaports en het in de zeehavens gevestigde bedrijfsleven, gericht op een breed publiek.

'Haven in zicht' is in eerste instantie een voorlichtingsinstrument, waarmee Zeeland Seaports bovendien haar belang kan aangeven voor de werkgelegenheid en welvaart van de Zeeuwse economie. Hierdoor heeft de informatierubriek voor het havenschap dus eveneens een belangrijke pr-functie.