Archief

INVENTARISATIE CRUCIAAL VOOR INRICHTEN WEBPORTAAL

De ontwikkeling van een effectief webportaal begint met een grondige inventarisatie van wensen, behoeften en eisen. Daarna is het zaak om keuzes te maken, een programma van eisen en een plan van aanpak op te stellen. Om te komen tot een afgestemde, effectief webportaal voor havenbedrijf Zeeland Seaports, is BOOM daarom gestart met een uitvoerig inventarisatietraject. Dat leverde de benodigde input op voor het realiseren van het complete portaal met onder meer een corporate website, een intranet, een extranet, diverse landingsites en -pages en diverse projectwebsites.

Met behulp van diverse participatiemethoden is de interne organisatie volop betrokken bij het voorbereiden en ontwikkelen van de nieuwe websites. BOOM begeleidde de interne werkgroep bij Zeeland Seaports en leverde het rapport op waarmee de bouw van een nieuw webportaal kon worden gerealiseerd. Ook de kennisuitwisseling, het creëren van commitment en draagvlak waren in deze fase belangrijke opbrengsten voor het havenbedrijf.

De gedetailleerde rapportage omvatte een inventarisatieverslag, een plan van aanpak, beschrijvingen van functionaliteiten, informatiedesigns, boomstructuren en technische criteria. De aanbevelingen van BOOM over onder andere ontwikkeling, promotie, implementatie en beheer zijn door Zeeland Seaports overgenomen.

Na de inventarisatiefase ontwikkelde BOOM het webdesign en de doorvertaling hiervan naar vele templates binnen het portaal. Daarna voerde BOOM de regie over de bouw van het webportaal en leverde het een bijdrage aan de contentcreatie.

www.zeelandseaports.com.