Archief

HET GEZICHT ACHTER ONBENUT TALENT

Accessio is met een persoonsgerichte benadering succesvol in de markt van re-integratiebedrijven. Passie en betrokkenheid is voor de medewerkers van Accessio een voorwaarde om mensen met een arbeidshandicap weer aan het werk te krijgen.

Die menselijke component uit de eigen identiteit, moest naar voren komen in het logo dat BOOM voor Accessio heeft ontwikkeld. Het logo – bestaande uit twee gezichten – werd gekoppeld aan een krachtige pay off die de persoonlijke werkwijze van Accessio op de voorgrond plaatst: 'Het gezicht achter onbenut talent'. Bij dit re-integratiebedrijf draait het écht om mensen; dat is duidelijk.