Archief

DRAAGVLAK ESSENTIEEL BIJ BESTEMMINGSPLANWIJZIGING

Ondernemer Johan Kristelijn heeft een duurzaam recreatieconcept ontwikkeld en wil het betreffende concept graag realiseren. Kristelijn is van plan om een luxueus paviljoen te bouwen op het strand van Renesse en wil een hoogwaardige manier van recreëren bieden.  

Het plan om een paviljoen te realiseren waar toeristen kunnen overnachten, is politiek beladen. Het huidige bestemmingsplan laat overnachtingsaccommodaties op het strand niet toe. Door onder andere die regelgeving zijn de benodigde vergunningen nog niet verleend.

Een bestemmingsplanwijziging is voor het concept van Kristelijn essentieel. Kristelijn moet de lokale en regionale politiek overtuigen van het feit dat zijn unieke concept bijdraagt aan de ontwikkeling van de toeristische sector in Zeeland en dat om die reden een bestemmingsplanwijziging is geëigend. De bij de lokale en regionale politiek aanwezige bezwaren en bedenkingen – het recreatieconcept zou afbreuk kunnen doen aan het prachtige natuurschoon op Schouwen-Duiveland – dienen te worden geneutraliseerd en genuanceerd: reden voor Kristelijn om diverse voorlichtingsactiviteiten te ondernemen.

Een door BOOM vervaardigde voorlichtingsfilm vertolkt het gedachtegoed van Kristelijn, bestrijdt de bezwaren en is voor Kristelijn een bepalend voorlichtingsinstrument. De film is opgezet als korte speelfilm. Een fictief verhaal over een jong stel dat op vakantie gaat fungeert als leidraad. Aan de hand van een aantal zorgvuldig ontwikkelde scènes komen de bestaande issues aan bod. De film zet uiteen dat creatief ondernemen en bewust omgaan met natuur en omgeving prima samengaan.

Door een volledig en juist beeld te scheppen, werden vooroordelen en misvattingen bestreden en draagvlak gecreëerd. Zo werd tastbaar dat het recreatieconcept een economische en toeristische meerwaarde biedt zonder een additionele belasting te vormen op bestaande natuurwaarden.