Archief

DRAAGVLAK DOOR IMPLEMENTATIE

Een eigentijds logo met gevoel voor traditie. De 'wildeman', afkomstig uit het stadswapen, is aangepast aan deze tijd. De golvingen symboliseren de waterrijke omgeving en de glooiingen in het landschap.

De gemeente Bergen op Zoom is een moderne organisatie die trots is op haar historie. Vandaar dat BOOM opdracht kreeg het symbool van de gemeente, de 'wildemannen' uit het stadswapen – te behouden in het logo waarmee Bergen op Zoom zich als professionele, daadkrachtige gemeente wil positioneren. Het resultaat is een logo dat het stadswapen inmiddels overschaduwt in visuele herkenbaarheid. Het logo is – ingebed in zowel een huisstijl als een promotiestijl – breed doorgevoerd binnen de gemeentegrenzen en daarmee een begrip geworden.

De gehele introductie en implementatie van de huisstijl werd door BOOM gedirigeerd en gecoördineerd binnen de muren van het gemeentehuis. Daarmee werd een breed draagvlak verkregen voor de toepassing van de huisstijl door de hele gemeentelijke organisatie.