Archief

DUURZAME VERBINDINGEN IN BIOPARK

Biopark Terneuzen brengt op grote schaal bedrijven samen die elkaars reststoffen hergebruiken als grondstof of als energiebron. Dat vergroot de efficiency en duurzaamheid van de productie en verkleint negatieve effecten voor het milieu. Om het unieke karakter van deze bedrijvenlocatie gerichter naar voren te brengen, werden de diverse communicatiemiddelen tegen het licht gehouden.

Een nieuwe brochure was het eerste wapenfeit van de vernieuwde profileringswijze. In de visuele uitwerking is een horizon weergegeven die gevormd wordt door een industrieel complex, een tuinbouwkas en een tarweveld. De drie afbeeldingen lopen in elkaar over, net zoals dat in de praktijk gebeurt. Zo wordt warmte van de industrie gebruikt om kassen op te stoken, levert biomassa energie en kan het afvalwater van de één van pas komen bij de ander. Tussen de bedrijven binnen het Biopark zijn er ‘smart links' ontstaan met warmte, elektriciteit, stoom, CO2, samengeperste lucht, restproducten van zetmeel, biomassa en gezuiverd water. Bedrijven die deel uitmaken van deze ketens zijn onder meer Nedalco, Yara en Cargill.

De kennis en ervaring die vanuit de praktijk in Biopark Terneuzen zijn opgedaan, worden benut in de samenwerking met Ghent Bio-Energy Valley. Hieruit is de internationale samenwerking BioBase Europe voortgekomen, die onder meer heeft geleid tot de realisatie van een proeffabriek in Gent en een trainingscentrum in Terneuzen.