Archief

NEGEN INSTANTIES, ÉÉN AANSLAG

De gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Waterschap Brabantse Delta streven naar een klantgerichte en optimale dienstverlening. Om burgers en bedrijven efficiënt en effectief van dienst te zijn, is de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) in het leven geroepen. BWB voert de belastinginning uit van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

BOOM Communicatie werd gevraagd de visuele identiteit te ontwikkelen voor deze samenwerkingsorganisatie. In het logo wordt de afkorting BWB gevormd door slechts één letter te gebruiken die afhankelijk van de positie waarin deze is geplaatst gelezen kan worden als ‘B' of ‘W'. De vormen grijpen in elkaar, waarmee de samenwerking wordt benadrukt. Inwoners van de betreffende gemeenten treffen het logo aan op hun gecombineerde jaarlijkse aanslag voor onder meer de zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, rioolhefing, onroerend-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.