Archief

SAMENWERKING CHRISTELIJKE JEUGDHULP

Door de decentralisatie van de jeugdzorg hebben zorgverstrekkers te maken gekregen met alle gemeenten als mogelijke opdrachtgevers. Hierdoor werd het voor zorgaanbieders welhaast onmogelijk om zich overal te presenteren en te manifesteren. Dertien jeugdzorgaanbieders hebben zich daarom verenigd in de ‘Samenwerking Christelijke Jeugdhulp'. Samen hebben zij een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Zij benutten hun netwerken om elkaars specialisme bij alle gemeenten voor het voetlicht te brengen.

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp bestaat uit: Leliezorggroep, Siloah, Helpende Handen, Talenta, Eleos, De Schutse, Adullam, De Schuilplaats, Driestar educatief, SGJ Christelijke Jeugdzorg, Ds. G.H. Kerstencentrum, Hoornbeeck Connect en De Vluchtheuvel. Zij kunnen kinderen en jongeren overal in Nederland adequaat helpen met advies, begeleiding, zorg of opvang. Als individuele zorgaanbieder met het eigen specialisme, of gezamenlijk als er meerdere disciplines nodig zijn. Belangrijke aspecten in hun dienstverlening zijn de herkenbare christelijke waarden en de overtuiging dat iedereen de kans moet krijgen het beste uit zichzelf te halen. Samenwerking was er al op diverse vlakken, maar door de transitie van de jeugdzorg is de samenwerking robuuster geworden.

Voor het tastbaar maken van de samenwerking werd BOOM Communicatie gevraagd de naam en het logo te ontwikkelen. BOOM adviseerde voor de samenwerking een concrete, beschrijvende naam toe te passen: Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. Hierdoor is het voor alle partijen die met de naam in aanraking komen duidelijk dat het geen fusie betreft, maar een samenwerking van verschillende zelfstandige organisaties met eenzelfde identiteit. Bovendien zou een nieuwe naam met een uitgesproken eigen karakter vooral zichzelf op de voorgrond plaatsen, in plaats van de aanbieders zelf.

Diezelfde gedachte staat aan de basis van het logo dat BOOM Communicatie voor de samenwerking creëerde. Het logo staat in dienst van de samenwerking en symboliseert de zorg die rondom ieder individu georganiseerd wordt.