Archief

CLAVIS STELT DE WIJK CENTRAAL

Clavis wil haar taak niet beperken tot het bouwen en verhuren van woningen. De woningcorporatie wil ook partijen bij elkaar brengen om wijken te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Een ander logo, huisstijl en communicatieconcept onderstrepen de rol die Clavis op zich neemt.

Het logo van Clavis is te zien als een praatwolk, die staat voor de interactie die de woningcorporatie zoekt met de omgeving. Daar is ook het communicatieconcept op gericht. Dit concept communiceert het ‘wij(k)gevoel', dat Clavis tot speerpunt heeft gemaakt. De corporatie werkt met wijkteams, bestaande uit een wijkopzichter, wijkcoördinator en onderhoudsmedewerkers. Zij zijn nadrukkelijk aanwezig in de wijk en staan in direct contact met de wijkbewoners. Zij signaleren problemen en initiëren samenwerkingsverbanden tussen bewoners en andere partijen om te komen tot oplossingen. Ook brengen ze wensen van huurders in kaart. In een regio als Zeeuws-Vlaanderen, die wordt gekenmerkt door een afnemend en vergrijzend inwonersaantal, is maatwerk leveren voor Clavis van cruciaal belang. Clavis betrekt bewoners daarom graag bij de vorming en uitvoering van het beleid.