Archief

JIJ + DUHAMEL

De vmbo-afdeling van het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch is afgesplitst en onder de naam Duhamel College als zelfstandige school verdergegaan. BOOM ontwikkelde het logo, een onderscheidende huisstijl en verzorgde de introductie.

Het strakke, kleurrijke logo van Duhamel is opgebouwd uit 3 vlakken. De eerste, met onderin een staand streepje, staat voor de leerling. Het tweede vlak staat voor de school. In het derde vlak komen leerling en school samen, waarbij de twee streepjes onderaan samen een plus-teken vormen. In verschillende communicatie-uitingen geeft de pay off ‘Jij + Duhamel’ een verdere uitwerking van deze gedachte.

Binnen de typografie van de naam Duhamel is bewust onderscheid gemaakt in de dikte van de eerste twee lettergrepen en de laatste lettergreep ‘mel’. Hierdoor wordt de juiste uitspraak van de naam veiliggesteld.

De naam en het logo werden geïntroduceerd met een virale e-cardverzending. De actie bleek goed aan te slaan bij de jeugd getuige de succesvolle participatie door leerlingen. De leerlingen werden met de prijzen gestimuleerd om zoveel mogelijk e-cards te verzenden en de cards sloten aan bij de beleving van de jongeren waardoor ze graag aan de actie meewerkten.