Archief

BEELDMERK MET PLUSPUNTEN

De instroom bij technische opleidingen en beroepen staat onder druk in Nederland. Ook in Zuidwest-Nederland. Terwijl de markt vraagt om een goede beschikbaarheid van gekwalificeerde bètatechnici, heeft het middelbaar beroepsonderwijs te kampen met een terugloop in aanmeldingen voor technische opleidingen. Vooral op middenkaderniveau zijn afgestudeerden nodig. De Vrienden van Elektro Zeeland zijn daarom de imago- en wervingscampagne ‘Jij plus Elektro' gestart, waarmee jongeren zijn te interesseren voor elektrotechnische opleidingen en beroepen.

Veel technische opleidingen en werkgevers in Nederland spreken met de huidige wervingsactiviteiten slechts een zeer beperkt deel van de jongeren aan. Dat komt omdat er geen aansluiting wordt gevonden op de interesses van grote groepen jongeren. De Vrienden van Elektro Zeeland, een samenwerkingsverband tussen diverse elektrotechnische bedrijven en opleidingen, wil hier op regionaal niveau verandering in brengen. BOOM Communicatie ontwikkelde eerder al succesvolle wervingscampagnes voor technische opleidingen, waarbij inzichten uit het BètaMentality-model zijn toegepast. Mede geïnspireerd door deze campagnes vatte de vereniging het plan op om een aanvullende campagne te starten waarmee de interesse in de elektrosector te vergroten is.

De campagne ‘Jij plus Elektro' is gericht om het werkgebied ‘elektro' breed te presenteren bij jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Door de brede presentatie worden de aantrekkelijke aspecten van het werk voor het voetlicht gebracht. Het beperkte beeld van het werkveld Elektro is zo om te buigen. Vooroordelen worden genuanceerd en weggenomen. De te communiceren ‘benefits' kunnen intrinsieke en extrinsieke motieven vormen voor de doelgroep om te kiezen voor een baan of opleiding binnen het werkveld ‘elektro'. De brede presentatie van het werkveld komt onder andere tot uiting in de visuele thematiek van de campagne. Centraal hierin staat een beeldmerk dat is te voorzien van een groot aantal specifieke ‘pluspunten'. Op deze wijze kan het projectlogo drager zijn van diverse boodschappen. Doordat er een brede range cijfers voor de pluspunten is gebruikt, wordt op visuele wijze onderstreept dat de elektrobranche heel veel te bieden heeft. Het gehele karakter van de thematiek is positief, wat wordt benadrukt door de plus in de ‘o' van ‘Elektro'.
 
De campagne is inzetbaar voor zowel onderwijs als bedrijfsleven en richt zich met name op jongeren die willen en kunnen werken op mbo-niveau 4. Het beeldmerk is bewust zo opgezet dat het eenvoudig door de participanten zelf te gebruiken is binnen hun eigen communicatie. Om dat te stimuleren, is er een toolbox samengesteld. Daarin vinden deelnemende bedrijven het beeldmerk, teksten, internetbanners en grafische labels. Deze materialen zijn door de deelnemende bedrijven te gebruiken in communicatie-uitingen zoals projectborden, het wagenpark, advertenties, websites en nieuwsbrieven.