Archief

CULTUURVERANDERING GEMEENTE HALDERBERGE

Er komt nieuw personeel bij en anderen nemen afscheid. Ongevraagd en onbedoeld past de cultuur zich net zo dynamisch aan als de organisatie dat doet. Die organisatiecultuur moet echter wel in overeenstemming blijven met het beleid van de organisatie.

Bij de gemeente Halderberge is de interne cultuur grondig onder de loep genomen en zijn zes cultuuritems vastgesteld die extra aandacht nodig hebben. Onder de naam ‘Halderberge verandert’ brengt ze deze onderwerpen onder de aandacht bij haar medewerkers.

Door de cultuur beter af te stemmen op de visie en de strategie, wil de gemeente Halderberge haar organisatie nog optimaler laten functioneren. Een speciaal voor dit project ontwikkeld beeldmerk is de ‘visuele motor’ achter de veranderingen.