Archief

PRIJZEN VOOR LABELSPRONG

Middelburg wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. De gemeente neemt daar zelf stappen voor, maar heeft daar ook de inwoners bij nodig. Daarom wil de gemeente het belang van een energieneutrale toekomst bij hen onder de aandacht brengen en er voor zorgen dat zij daadwerkelijk energiebesparende maatregelen nemen.

Met de actie ‘Middelburg energieneutraal' beloont de gemeente het maken van zogenaamde ‘labelsprongen' van woningen. Elk huis heeft een energielabel dat aangeeft hoe energiezuinig de woning is en wat er beter kan. Dat kan gaan om de isolatie van dak, muren, vloer en ramen, het installeren van zonnepanelen, tot het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie. Het doorvoeren van één of meer van die verbeteringen levert een lagere energierekening op én meer wooncomfort. Daarnaast maakt de bewoner kans op een prijs van 5.000 euro. Daar bovenop mag de winnaar nog eens 10.000 euro beschikbaar stellen aan een vereniging of stichting binnen de gemeente. Dat bedrag moet de betreffende stichting, club of kerk dan wel investeren in energiebesparende maatregelen voor zichzelf.

BOOM Communicatie heeft de opzet van de actie bedacht vanuit de wens van de gemeente Middelburg om inwoners te belonen voor hun energiebesparende inspanningen. Het was niet mogelijk een subsidie te geven aan iedereen die een labelsprong zou gaan maken met zijn woning. Daarvoor was het beschikbare budget van de gemeente te krap. Door een aanzienlijk deel van het budget uit te trekken voor één winnaar en deze winnaar bovendien een club aan te laten wijzen die een nog groter bedrag ontvangt, is het voor een brede groep inwoners van Middelburg interessant om deel te nemen. Met name voor de leden van clubs en kerken, die met hun inspanningen niet alleen zichzelf, maar ook hun stichting of vereniging een goede dienst kunnen bewijzen. De verenigingen worden benaderd voor het promoten van de actie en het stimuleren van hun leden om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen aan hun woning. Hoe meer leden er meedoen des te groter is de kans dat een lid wint en de eigen club kan aanwijzen als begunstigde van de subsidie. Het mes snijdt zo aan meerdere kanten en zo kan met een relatief laag budget toch veel worden bereikt.

De gemeente Middelburg had de opdracht bij diverse bureaus uitgezet en koos uiteindelijk voor BOOM vanwege de alternatieve aanpak, gericht of resultaat. BOOM werkte vervolgens de campagne uit, met onder meer een website, Facebookcampagne, posters en een toolbox voor deelnemende clubs. Het project kreeg een eigen logo, met de kenmerkende Middelburgse abdijtoren ‘Lange Jan' als middelpunt.