Archief

ROTTERDAM KINDVRIENDELIJK

Verschillende partijen werken samen om Rotterdam kindvriendelijk te maken én te houden. Het project 'Kindvriendelijk Rotterdam' staat voor veilig spelen, veilig naar school, voldoende voorzieningen en activiteiten voor kinderen en het bevorderen van saamhorigheid.

Het project zorgt voor zichtbare initiatieven die wijken aantrekkelijker maken voor gezinnen met kinderen. In elf wijken worden projecten uitgevoerd die de wijken aantoonbaar kindvriendelijker maken.

Het door BOOM Communicatie ontwikkelde logo heeft twee doelen: enerzijds is het de drager van de communicatie-uitingen van dit project. Anderzijds is het logo een kwaliteitssymbool dat wijken kunnen behalen als ze aantoonbaar kindvriendelijker zijn geworden. Het logo is opgebouwd uit losse elementen en verbeeldt een vrolijk en spelend kind. De kleurrijke elementen symboliseren de multiculturele samenleving van Rotterdam. De opbouw van de stad komt tot uiting in het toegepaste mozaïekeffect: de wijken vormen samen de stad Rotterdam.

Kindlint®
Het project ‘Kindlint®' sluit aan bij de ambities van Rotterdam Kindvriendelijk. Kindlint® is één van de belangrijkste kindvriendelijk projecten in grote steden. Het project heeft als doel routes te creëren waarlangs kinderen zelfstandig, veilig en prettig naar allerlei opvang-, onderwijs- en vrijetijdsvoorzieningen kunnen lopen en/of fietsen. De verschillende blokjes in het logo van Rotterdam Kindvriendelijk kunnen in het licht van dit project gezien worden als een lint van verschillende speelplekken. (Kindlint® is een beschermd concept van SOAB Adviseurs. Meer informatie: www.soab.nl).