Archief

EXPERTISE OVERSTIJGT GRENZEN

Ondernemen betekent grenzen verleggen. Voor sommige bedrijven geldt dit letterlijk, als de afzetmarkt zich geografische verplaatst. Vanzelfsprekend verandert dan ook de manier van communiceren. Te beginnen met de taal.

De verplaatsing van productieprocessen naar lagekostenlanden in Oost-Europa, Afrika en Azië stelt, naast de getroffen fabrieken, ook dienstverlenende bedrijven voor een voldongen feit. Hun afzetmarkt verhuist letterlijk naar de andere kant van de wereld. Alleen door mee te reizen met hun markt blijven zij levensvatbaar. Dit levert niet alleen logistieke, maar ook communicatievraagstukken op.

Door de verdergaande globalisering zullen Nederlandse industriële dienstverleners hun specialisme in zulke situaties nadrukkelijk moeten uitdragen. Specialistische kennis en kunde vormen namelijk het bestaansrecht van veel Nederlandse dienstverleners. Zij hebben het voordeel dat deze expertise niet per definitie meeverhuist met het primaire proces naar het buitenland. Juist in lagekostenlanden is een tekort aan specialisten. Als een dienstverlener grensoverschrijdend durft te denken, liggen hier dus kansen. Maar er zijn meer kapers op de kust: Nederland is niet het enige westerse land waar de afzetmarkt verdwijnt. Daarom is het zaak dat industriële dienstverleners zichzelf krachtig in de internationale markt zetten, met een heldere waardepropositie en professionele communicatiemiddelen.

IMgroup is zo'n grensoverschrijdend bedrijf. De detacheringstak IMprofessionals levert wereldwijd onderhoudsspecialisten aan de aluminiumindustrie, die in Nederland tanende is. Om zichzelf internationaal beter te kunnen profileren, schakelde IMgroup BOOM Communicatie in voor hun corporate website. Jurrie Dhooge, financieel directeur van IMgroup: “De website stelt ons in staat om onze detacheringstak internationaal onder de aandacht te brengen. Als jong bedrijf willen we meteen goed uit de startblokken komen en de afstand naar potentiële klanten en partners verkleinen. BOOM heeft onze doelstellingen uitstekend begrepen en vertaald naar heldere communicatiemiddelen, waarmee we de wereldwijde aluminiumindustrie in contact kunnen brengen met IMprofessionals”.

Naast het ontwerp, waarin duidelijkheid centraal staat, is voor de impact van de communicatiemiddelen het spreken van de juiste taal essentieel. De ontwikkelde pay-off is daar een voorbeeld van: ‘Stop losing sleep over downtime. Rely on IMprofessionals'. Industrieel onderhoud zorgt voor productiestops, die de fabrieksoutput verlagen. De grootste zorg is dan ook om zo snel mogelijk het werk te kunnen hervatten. IMprofessionals belooft haar opdrachtgevers effectief en veilig onderhoud met minimale onderbreking van de productie. De pay-off vat deze waardepropositie helder samen én onderscheidt zich door de parallel tussen de woorden ‘sleep' en ‘downtime'. De juiste taal spreken is dus veel meer dan simpelweg vertalen.

www.im-professionals.com.