Archief

GROEISTAGNATIE TOERISME IS TE STOPPEN

Wie Zeeland zegt, zegt toerisme. Een ideaalbeeld voor de regio, maar vanzelfsprekend is deze veronderstelling zeker niet. De cijfers liegen er namelijk niet om: zowel het aantal overnachtingen als de hoogte van detoeristische bestedingen daalt. De stagnatie in de groei van het toerisme in Zeeland blijkt structureel, terwijl er landelijk gezien meer uitgegeven wordt aan vakanties. De introductie van het Deltaplan Toerisme moet dezeontwikkeling kenteren.

Innovatie in het aanbod en een gezamenlijke profilering van het Zeeuwse toerisme blijken hét antwoord te zijn op de vraag van de veranderende consument. Tijdens een toeristische ontmoetingsdag van de Kamer van Koophandel werd ondernemers daarom een spiegel voorgehouden: durf naar jezelf te kijken en te veranderen. Door verrassende product-marktcombinaties samen te stellen uit bestaande of nieuwe producten en door samenwerking in de branche te zoeken, wordt Zeeland wellicht weer dé vakantieprovincie van Nederland.

Het thema van zelfreflectie werd door BOOM ontwikkeld en toegepast in de brochure van het project: die werd aan de voorzijde voorzien van spiegelfolie. De brochure is – net als de ontmoetingsdag – een oproep om kritisch te zijn op het eigen product en vooral ook nieuwe kansen te zien.

Om een goed, toeristisch klimaat te scheppen, zetten de volgende instanties zich in voor het Deltaplan Toerisme: Kamer van Koophandel, MKB Zeeland, RECRON Zeeland, VeKaBo Zeeland, Koninklijke Horeca Nederland Regio Zeeland, HISWA Vereniging Regio Zuid en het Kenniscentrum Kusttoerisme.