Archief

WELKOME VERFRISSING

De angst om een logo te veranderen is vaak groot. Organisaties hechten veel waarde aan de herkenbaarheid en met name het logo speelt daarin een belangrijke rol. Om die reden wordt er soms gekozen voor een restyling van het logo met behoud van herkenbaarheid.

Zoals bij projectmanagementbureau Marsaki, waar een aantal drastische bedrijfswijzigingen zijn doorgevoerd. Van oudsher hield Marsaki zich bezig met projectontwikkelingen van diverse woningbouwcorporaties. Daar kwamen hoofdzakelijk alle opdrachten van. Tegenwoordig opereren zij als een commercieel bureau dat gericht is op advies en projectmanagement in de vastgoedbranche.

“Markt- en klantgerichter dus. Daar hoorde dan ook een opfrissing bij”, verklaart de directeur van Marsaki, Ruud de Baar. “Voorheen hadden we nauwelijks concurrentie, maar nu begeven we ons in een markt met vele concurrenten. We vonden ons logo wat oubollig, maar een compleet nieuw logo zagen we ook niet zitten vanwege het verlies van de opgebouwde herkenbaarheid en de kosten. BOOM heeft een prima klus geklaard. Hier kunnen we weer een aantal jaren mee vooruit. De hoofdkleur is frisser, het lettertype moderner, het beeldmerk opgestrakt en het totaal beter in balans gebracht. En toch is het nog steeds heel herkenbaar.”