Archief

WE HOUDEN HET WATER BUITEN

Diverse huizen en bedrijven in Etten-Leur hebben door extreme regenval in de afgelopen jaren waterschade opgelopen. Bij extreem weer stroomt het hemelwater niet alleen in overvloed op straat maar soms ook in de huizen van de inwoners van de gemeente. Ook sommige bedrijven zijn de dupe bij slecht weer. Om deze problemen tegen te gaan is een project gestart waarin BOOM Communicatie betrokken is: Operatie Water Weg.

De gemeente Etten-Leur is al een aantal jaar bezig met het aanpakken van het grootschalige waterprobleem. Dit zijn werkzaamheden geweest waarvan de burger niet altijd iets heeft gemerkt. Nu is het moment aangebroken voor de inwoners zichtbaar wordt wat er allemaal gedaan is en wat nog uitgevoerd gaat worden. Een goed moment voor de gemeente om de aanpak van de problemen meer uit te dragen.

Onderdeel van de communicatie is een nieuwsbrief die huis-aan-huis verspreid is onder alle inwoners van Etten-Leur. In deze nieuwsbrief staat wat er de afgelopen tijd is uitgevoerd om het waterprobleem op te lossen. Daarnaast wordt er aangegeven wat er vanaf dit moment gaat gebeuren. Er staan werkzaamheden op de planning die voor lichte overlast kunnen zorgen. Door middel van de nieuwsbrief hoopt de gemeente begrip te creëren voor de werkzaamheden. De nieuwsbrief biedt niet alleen informatie; er worden ook handige tips vermeld zodat de bewoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van de wateroverlast. Voor inwoners die meer willen weten is online aanvullende informatie beschikbaar en zijn er speciale informatieavonden georganiseerd.

Het projectlogo van Operatie Water Weg laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de laarzen die een deel van de inwoners nu nog nodig heeft, kunnen straks ongebruikt blijven staan.