Archief

CORPORATE HUISSTIJL MET FLEXIBILITEIT

In 1991 werd het logo van de Provincie Zeeland ontwikkeld en werd de hieraan verbonden huisstijl geïntroduceerd. Het is dus niet vreemd dat de huisstijl als gedateerd werd ervaren. De huisstijl bleek niet meer up-to-date, paste niet langer bij de provincie, de gewenste profilering en het huidige tijdsbeeld. Reden om de huisstijl te vernieuwen en kritisch naar de corporate doelstelling ervan te kijken.

BOOM werd gevraagd uitvoering te geven aan dit proces. Met behoud van het logo is de huisstijl van de Provincie Zeeland drastisch gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe uitgangspunten. Met training en begeleiding van de operationele organisatie en het beschrijven van alle stijluitwerkingen in een huisstijlhandboek, heeft BOOM een totaalomvattende en werkbare huisstijlomslag gerealiseerd bij de Provincie Zeeland.

Een adequaat opgezette huisstijl draagt bij aan de herkenbaarheid van de afzender en een positieve profilering van een organisatie. Ook moet de stijl voldoende ruimte en flexibiliteit bieden om functionele middelen te kunnen vervaardigen die passen bij de doelstellingen van de organisatie. Een huisstijl valt of staat namelijk met de mate waarin ze werkbaar en toepasbaar is. Doordat de vernieuwde huisstijl van Provincie Zeeland is opgebouwd uit een aantal pijlers, kan ieder ontwerp en middel doelmatig, consistent, uniform en herkenbaar worden opgebouwd. De pijlers van de vernieuwde stijl passen bij de rol, de positie en de werkzaamheden van de organisatie. Het logo, de typografie, het kleurgebruik en de gehanteerde vormentaal staan zo symbool voor wat Provincie Zeeland als middenbestuur wil betekenen. De huisstijl doet recht aan de uiteen lopende beleidsterreinen en werkzaamheden van de provincie door ieder onderwerp voldoende ruimte te bieden. De kracht van de vernieuwde stijl van onder andere briefpapier, visitekaartjes, rapporten en nieuwsbrieven zit in het behoud van herkenbare elementen zoals het logo in combinatie met verjongende stijltoevoegingen en verfrissend foto-, kleur- en typografiegebruik.

Voor regelmatig gebruikte communicatiemiddelen zijn diverse stramienen en een bijbehorend huisstijlhandboek ontwikkeld. De basisontwerpen zijn zo opgezet dat de Afdeling Pre Press van Provincie Zeeland diverse uitgaven nu uniform en consistent kan opmaken zodat de corporate uitstraling te allen tijde gewaarborgd blijft. De stramienen bieden aan de andere kant wel voldoende flexibiliteit waardoor uitgaven kunnen worden afgestemd op de doelgroep en het onderwerp van de betreffende uitgave. Brochures, folders, flyers, posters, informatiebladen, nieuwskranten, online middelen, uitnodigings- en bedankkaarten, maar ook correspondentiematerialen zoals briefpapieren, enveloppen en visitekaartjes kunnen zo snel en herkenbaar in eigen huis worden opgemaakt. De afdeling Pre Press kreeg van BOOM een uitvoerige inhouse training waarbij allerlei opmaak- en ontwerpkwesties werden behandeld en praktijkvoorbeelden werden gedemonstreerd.