Archief

BRANDPREVENTIE MET MEERWAARDE

RB+ is een holding die zich beweegt in de markt van brandpreventie. Ondanks het feit dat alle dochterbedrijven in Waalwijk zijn gevestigd, kenden opdrachtgevers in veel gevallen alleen één specifiek bedrijf. Ze waren zich in mindere mate bewust van de andere dochterorganisaties én hun toegevoegde waarde. BOOM legt in de visuele communicatie daarom nu een duidelijk verband tussen de bedrijven in het cluster. Op termijn moet deze aanpak zorgen voor meer cross-selling.

De samenhang tussen de dochterorganisaties komt onder andere tot uiting in het nieuwe logo. De vier elementen vormen samen een plus. Deze plus staat voor de meerwaarde die het bedrijf biedt, omdat de afzonderlijke bedrijven elkaar versterken in totaaloplossingen voor brandpreventie. Dat geldt voor de service, de veiligheid en het vakmanschap, maar ook voor milieu- én arbotechnisch verantwoord werken. De pay-off: ‘Fire Protection Plus' ondersteunt deze gedachte. Door consequent de link naar de kernactiviteit van alle ondernemingen te leggen, ontstaat er een synergetisch effect tussen het logo en de slogan.

Omdat de bedrijven onder de holding (Fipro, Van der AA, Fireshop en Firejob) toch ieder een eigen karakter en bekendheid hebben, is besloten de verschillende namen te behouden. Om tegelijk de eenheid én diversiteit te onderstrepen heeft ieder bedrijf een eigen kleurstelling, die samenkomt in het gemeenschappelijke symbool in de logo’s: de uit vier kleuren opgebouwde plus.