Archief

BESTE SCHOOL VAN NEDERLAND LAAT ZICH ZIEN

De uitverkiezing tot beste school van Nederland viel nagenoeg samen met de introductie van het nieuwe logo van Reynaertcollege. Ook in de visuele communicatie komt de kwaliteit van deze middelbare school nu tot zijn recht.
 
Dat het streven naar een hoge kwaliteit bij de school in Hulst geen holle frase is, blijkt al jarenlang uit de positie die Reynaertcollege inneemt in allerlei peilingen en onderzoeken. In 2013 kwam daar de uitverkiezing tot ‘beste school van Nederland’ bij. Reynaertcollege won met drie schooltypen in dit jaarlijkse onderzoek van weekblad Elsevier: vwo, havo en de gemengd-theoretische leerweg van het vmbo.
 
De koppositie van Reynaertcollege kwam precies op het moment waarop de school de omslag maakte naar een nieuwe visuele identiteit. BOOM Communicatie ontwikkelde voor Reynaertcollege een nieuw logo, een huisstijl en een vormentaal die toepasbaar is voor promotiedoeleinden.
 
Omdat de visuele uitstraling van het Reynaertcollege gedateerd was en niet langer strookte met het kwaliteitsimago, werd besloten het logo te vernieuwen. Na een bureauselectie viel de keuze op BOOM Communicatie, onder meer vanwege de systematische aanpak en het grote aantal referenties binnen het (voortgezet) onderwijs. Belangrijk uitgangspunt in de logo-ontwikkeling was het in stand houden van de relatie met het middeleeuwse verhaal van ‘den vos Reynaerde’; het verhaal waaraan de school haar naam ontleent. Het is een heldendicht, waarschijnlijk uit de 13de eeuw na Christus. Hulst is nauw verbonden met dit verhaal. De tekst bevat namelijk veel elementen die er op wijzen dat deze plaats decor heeft gestaan voor het Reynaertverhaal.
 
In het nieuwe logo speelt de vos in gestileerde vorm een rol. Op een wat eigenwijze manier doorbreekt hij de naam Reynaertcollege. Echter niet op een harde of agressieve manier. Vanwege de vorm en houding eerder vriendelijk en zorgzaam. De beeld-/tekstcombinatie in het logo straalt op een klassieke wijze betrouwbaarheid en gedegenheid uit, terwijl het geheel tegelijkertijd op een eigentijdse manier een gevoel overbrengt van warmte en toegankelijkheid. De vormgevingsstijl die in combinatie met het logo wordt gebruikt, is kleurrijk en stijlvol. 
 
De professionaliteit en het hoge kwaliteitsstreven van de middelbare school kwamen tot op heden niet tot uiting in de manier waarop het Reynaertcollege zich visueel presenteerde. Het oude logo sprak dat kwaliteitsimago op bepaalde punten zelfs tegen. Met de vernieuwingen en de toolbox aan grafische elementen die de school nu tot haar beschikking heeft, kan het Reynaertcollege zich presenteren op een manier die aansluit bij de werkelijke identiteit. De school bevestigt het predikaat van beste school nu ook met haar uiterlijk.