Archief

CORPORATE BRANDING IN ONDERWIJS

Corporate branding moet een organisatie neerzetten als een sterk en gewaardeerd merk. Daarbij hoeft een beeldmerk lang niet altijd meer dedrager te zijn van symbolische kenmerken van een bedrijf, wat vaak wordt gedacht. Het logo is weliswaar het visuele beeld van het merk, maar de toepassing ervan bepaalt de merkwaarden.

Het door BOOM vervaardigde beeldmerk van ROC Zeeland werd volledig toegespitst op deze gedachte. De vele toepassingsmogelijkheden droegen bij aan een sterke, visuele identiteit. De stijl was daar uitermate geschikt voor, dankzij de belangrijke rol die afbeeldingen speelden en de mogelijkheid om het logo nadrukkelijk als label in te zetten. Dit maakte het voor ROC Zeeland mogelijk om haar communicatie zonder creatieve beperkingen af te stemmen op iedere situatie. Om welk project of welke doelgroep het ook ging: het ROC kon de merkwaarden gericht inkleuren. Als de communicatie bijvoorbeeld gericht was op de technische opleidingen, dan traden sfeervolle afbeeldingen uit de techniek op de voorgrond. Het logo was het element dat de betreffende uiting verbond met ROC Zeeland.

ROC Zeeland maakte deze omslag na de constatering dat in de tien jaar van haar bestaan zowel de eigen organisatie, de maatschappij als het werkveld rigoureuze veranderingen habben doorgemaakt. Zoveel, dat het destijds geïntroduceerde logo niet langer paste bij de identiteit van het ROC en het gewenste imago dat de instelling voorstond. Een imago-onderzoek bevestigde dat deze context niet vroeg om een beeldmerk dat ROC Zeeland puur als organisatie neerzet, maar om een logo dat ingevuld kon worden met gevoelswaarden die de identiteit van het ROC naar voren brachten. Op deze manier werd de organisatie in staat gesteld om een veelheid aan doelgroepen te benaderen vanuit compleet uiteenlopende invalshoeken, terwijl deze te allen tijde gelabeld werden aan het corporate brand. ROC Zeeland zette hiermee een baanbrekende stap in het communicatielandschap van onderwijsinstellingen.

In 2012 ging ROC Zeeland een fusie aan met ROC Westerschelde waardoor de nieuwe onderwijsorganisatie Scalda ontstond. Ook voor Scalda ontwikkelde BOOM Communicatie de visuele identiteit.