Archief

SYMBOOL VOOR ZELFBEWUSTE HOUDING

Roncalli heeft een unieke onderwijsaanpak. De scholengemeenschap zocht naar een manier om die unieke werkwijze uit te dragen op een wijze die recht doet aan de kwaliteiten van de school. In het logo is dat vertaald door de laatste letter, de ‘i', om te draaien tot een uitroepteken.

In het verleden had Roncalli vaak moeite om de eigen aanpak op een positieve manier voor het voetlicht te brengen. Want wie afwijkt van de norm roept meteen veel vragen op van de buitenwereld. Een positioneringstraject van BOOM maakte een einde aan die situatie: voortaan weet Roncalli zich overtuigend te profileren op de punten die de school juist zo krachtig maken.

Uit het positioneringstraject kwamen enkele opmerkelijke constateringen naar voren. Bijvoorbeeld dat de werkwijze van Roncalli uitstekend aansluit bij de richting waarin het onderwijs in Nederland zich ontwikkelt. De scholengemeenschap voor Atheneum, HAVO en VMBO Theoretische leerweg werkt namelijk al jaren met een flexibele tempostructuur waarmee de leerlingen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de praktijk komt het er op neer dat ex-leerlingen van Roncalli zich beter staande kunnen houden in het vervolgonderwijs én in de maatschappij. De onderwijsaanpak van Roncalli is dus aantoonbaar effectief, maar werd door de school vaak nog te omzichtig aan de man gebracht. Na het traject dat BOOM met Roncalli heeft doorlopen, is daarvan geen sprake meer. De school is zelfbewust en draagt vol trots uit waarin het zich onderscheidt. Dat is dus in ieder geval de onderwijsaanpak die met recht ‘vernieuwend' en ‘toekomstgericht' genoemd mag worden. Het uitroepteken in het logo benadrukt die zelfbewuste houding.