Archief

VERBONDEN MET DE REGIO

Tijdens het samengaan van de twee ROC's in de provincie Zeeland, werd BOOM Communicatie betrokken bij het merkbepalingstraject en de visuele vertaalslag hiervan. De nieuwe organisatie startte het schooljaar in september 2012 met de naam ‘Scalda'.

Het College van Bestuur van de voormalige ROC's heeft voor de naam Scalda gekozen vanwege de link met Zeeland. De naam betekent niets meer of minder dan Schelde; de rivier die met twee mondingen (de Westerschelde en de Oosterschelde) bepalend is voor de geografie van de Zeeuwse delta. Eeuwen geleden werd de rivier ‘Scaldis', ‘Scaldia' of ‘Scalda' genoemd en werd Zeeland aangeduid als ‘Scaldemariland'.

De bevindingen uit het merkbepalingstraject geven richting aan het merkgericht handelen en communiceren van de Scalda-organisatie. Ze leverden ook de input voor een gerichte grafische vertaling van de nieuwe naam. In het logo spelen sprankelende, warme, positieve kleuren een voorname rol. De kleuren roepen associaties op met de oranje zon die in het weidse Zeeuwse landschap vaak zo prominent te zien is. De twee symbolen die in het beeldmerk zijn verwerkt, zijn grafische weergaven van schelpkleppen, die gedraaid op elkaar zijn gelegd. Hierdoor ontstaat een vorm waarin een letter ‘S' is te onderscheiden. Aan de onderzijde van de typografie is als het ware een golvende beweging waar te nemen, die refereert aan de naamgever van de nieuwe organisatie: de Schelde.