Archief

TEAM 58 ROEPT OP TOT BEWUST RIJDEN

De A58 is de belangrijkste verkeersader van Zeeland. Diverse organisaties zetten zich al jaren in om deze snelweg veiliger te maken. Toch gebeuren er nog te veel ongelukken; zelfs meer dan je verwacht op een route die zo overzichtelijk is. Genoeg redenen voordrie organisaties om gezamenlijk op te trekken en een campagne te richten op de weggebruiker.

Speciaal voor de campagne is door BOOM Communicatie de naam TEAM 58 in het leven geroepen. Onder deze vlag opereren Politie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveilingheid Zeeland) als één team. Bij de ontwikkeling van het projectlogo is aansluiting gezocht bij de wereldberoemde vorm van de bordjes langs de Amerikaanse highways. Door verschillende kleuraccenten in de naamstelling te gebruiken, wordt in het beeldmerk subtiel verwezen naar de A58 zelf.

De campagne van TEAM 58, ‘Rij Bewust',  is ontwikkeld om bij weggebruikers een evaluatieproces op gang te brengen van hun overtuigingen en die – daar waar nodig – bij te stellen. Het Zeeuwse deel van de A58 heeft een lage verkeersintensiviteit, een gelijkmatig verloop en een relatief monotoon en open omliggende landschap. Weggebruikers zien de A58 dan ook als ‘een veilige weg'. Die gedachte, in combinatie met de relatieve rust, leidt bij veel weggebruikers tot een lage alertheid. Dat dit problemen veroorzaakt, blijkt uit de ongevallenstatistieken. Meer dan de helft van de ongevallen op de A58 is éénzijdig. Door het wegvallen van de aandacht raken auto's van de weg, zonder dat er een ander voertuig bij betrokken is.

Uit sociologisch-psychologische theorieën blijkt dat een positieve campagnebenadering in dergelijke gevallen tot meer resultaat leidt dan een sommerende, formele en instructieve benaderwijze. Reden om een campagne te ontwikkelen vanuit een milde en positieve benadering. Weggebruikers werden op een positieve manier geïnformeerd over de aanwezige gevaren en werden gemotiveerd om bewust te rijden. Het resultaat: een bewuste houding, een hogere alertheid en geconcentreerder weggedrag.