Archief

VAKWERK VOOR VAKWERK

Metaalbedrijven hebben in de nabije toekomst een tekort aan vakmensen. Jongeren vormen een belangrijke bron om aan die personeelsvraag te voldoen. Te weinig jongeren kiezen echter voor een toekomst in de metaaltechniek. En als ze er al voor kiezen, kunnen ze nog niet zomaar aan de slag als vakspecialist. Ze zullen eerst het nodige moeten leren en ervaring moeten opdoen. 

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk helpt metaalbedrijven om jonge mensen te vinden die aan het werk willen in ‘de metaal' en biedt ze daarvoor een afgestemd opleidingstraject. Om voldoende jongeren te kunnen blijven aantrekken, heeft Vakwerk de eigen wervingscommunicatie tegen het licht gehouden. BOOM Communicatie is gevraagd hierover te adviseren en de visuele vertaalslag te maken naar een doelgroepgerichte boodschap en uitstraling.

Vakwerk presenteert zich niet langer instrumenteel, met foto's van mensen die aan het lassen, monteren of bewerken zijn, maar vooral met Vakwerk-leerlingen zelf. Trots laten zij het resultaat zien van het werk dat ze leveren. Mooie referentieprojecten – zoals een designbrug of een luxe schip – worden dan ook in vol ornaat getoond en niet langer alleen afgebeeld als ontastbaar project in aanbouw. In de teksten wordt meer nadruk gelegd op de voordelen van Vakwerk: werken, leren en verdienen tegelijk. Want wie kiest voor een opleiding bij Vakwerk, gaat drie dagen per week aan de slag bij een metaalbedrijf, gaat één dag naar het mbo voor de theorie en leert één dag de praktijkvaardigheden bij Vakwerk. Na twee jaar kan de jongere dan al het diploma op zak hebben als metaalbewerker, basislasser, verspaner of monteur mechatronica.

Naast de inhoudelijke en visuele veranderingen in de wervingscommunicatie, werd voor Vakwerk een logo ontwikkeld dat recht doet aan de reputatie als professionele en betrouwbare opleidingsorganisatie. De drie elementen in het logo geven een opwaartse beweging weer, als symbool voor de ontwikkeling en groei die jongeren kunnen doormaken. De drie symbolen – die zowel als vierkantjes en als pijlen gezien kunnen worden – staan tevens voor de drie partijen die samenwerken om de jongere tot vakspecialist op te leiden: het bedrijf, het beroepsonderwijs en Vakwerk.

André Zuidijk, manager van Vakwerk: “Ik ben blij dat we nu veel duidelijker dan voorheen laten zien waar we voor staan. In het verleden kwam dat lang niet altijd goed naar voren en het algehele beeld dat we vaak neerzetten was wat ouderwets. Metaalbedrijven zijn tegenwoordig ordelijke, professionele en moderne bedrijven en dat beeld moeten wij ook uitdragen. Bovendien sluit onze communicatie nu beter aan op de belevingswereld van jongeren, zodat we beter aan werving kunnen doen. Ik vind dat BOOM dus echt vakwerk heeft geleverd!”.