Archief

VCO NAAR EEN HOGER NIVEAU

VCO Middelburg is een vereniging voor christelijk basisonderwijs. Met een communicatieadviesplan heeft BOOM een aantal communicatieaspecten onder de loep genomen en adviezen uitgebracht om de informatievoorziening te professionaliseren.

Vanuit de vastgestelde uitgangspunten is een aantal communicatiemiddelen en -momenten herzien van de zes scholen in Middelburg die onder VCO ressorteren. Dit om er voor te zorgen dat de informatie die wordt gegeven beter aansluit op de informatiebehoefte die er bij verschillende groepen bestaat. Ook neemt ‘de koepel' VCO zelf een prominentere en duidelijkere plaats in binnen de ‘markt' van het primair onderwijs in de gemeente. In alle communicatie-uitingen maken tekst en beeld op uniformere wijze helder waar de groep voor staat en wat de meerwaarde van een VCO-school is voor ouders die zich ter voorbereiding op een schoolkeuze oriënteren.

Het logo kent een variant voor iedere school. Het maakt duidelijk dat de scholen bij een groep horen waar ouders en andere relaties een goede kwaliteit en positieve onderwijsbenadering van mogen verwachten. Door het gebruik van blokjes en het frisse en vrolijke kleurgebruik wordt een link gelegd naar primair onderwijs en de zes basisscholen. Met de ontwikkelde promotionele vormgevingsstijl wordt aansluiting gezocht bij de belevingswereld van ouders met jonge kinderen. De kleurrijke foto's en vormgeving waarin de blokjes op speelse wijze terug komen, ontlokken een positief gevoel en ondersteunen de inhoud van de communicatie-uitingen.