Archief

ALBEDA COLLEGE HEEFT ‘T NU OOK

De instroom van technische beroepsopleidingen staat onder druk. Terwijl de markt vraagt om een goede beschikbaarheid van gekwalificeerde bètatechnici, heeft het beroepsonderwijs te kampen met een terugloop in aanmeldingen. De afdeling techniek van het Albeda College vroeg BOOM Communicatie met een visie en concrete actiepunten te komen, om die negatieve spiraal voor dit Rotterdamse ROC een halt toe te roepen.

Maar liefst 87% van de jongeren is potentieel geïnteresseerd in techniek. Toch ziet maar een klein deel van die jongeren een toekomst in de techniek als een serieuze optie. Dat komt vooral door het imago dat aan techniek kleeft (‘vieze handen', ‘slecht betaald', 'geen carrièremogelijkheden') en door de manier waarop onderwijsinstellingen hun technische opleidingen inrichten en aanprijzen. Om te achterhalen op welke motieven jongeren hun keuzes maken, is in opdracht van het Platform Bèta Techniek het BètaMentality-model ontwikkeld. Dit theoretische model geeft inzicht in de houding van jongeren ten opzichte van bèta en techniek. Het deelt jongeren in binnen vier BètaMentality-milieus. BOOM heeft destijds als eerste bureau in Nederland de inzichten vanuit het model toegepast in de praktijk. Met een opvallend resultaat. Het ROC in kwestie wist de dalende instroom bij hun techniekopleidingen om te buigen in een groei van 10%!

In het traject voor het Albeda College is door BOOM allereerst onderzoek verricht onder doelgroepen, medewerkers en stakeholders. Daarna is een meerjaren communicatiebeleidsplan opgesteld met daarin diverse implementatieprogramma's. De aandacht gaat daarin met name uit naar merkbeleid, marketingcommunicatie, internal branding en cultuurverandering. Binnen de bestaande huisstijl integreerde BOOM vervolgens een nieuwe campagne- en communicatiethematiek die aansprekend is voor een bredere groep jongeren: Techniek heeft 'T.

Binnen deze thematiek worden positieve woorden die starten met de letter ‘T' gekoppeld aan techniek, zoals ‘Toekomst', ‘Topbaan' en ‘Trots'. Albeda College presenteert het werkveld daarmee veel breder en aantrekkelijker. Een pretest onder jongeren heeft gezorgd voor belangrijke inzichten waarmee de communicatie verder werd geoptimaliseerd.