Archief

EEN NIEUWE NAAM VOOR SAMENWERKING

Het is een trend dat binnen de zorgsector naar samenwerking wordt gezocht. Niet alleen vanwege kostenbesparingen; ook zorginhoudelijke motieven spelen hierbij een rol. Cliëntgericht werken is het credo en juist door samenwerking tussen verschillende instanties ontstaat een keten waarbinnen de cliënt op het juiste moment de meest passende zorg krijgt. Aan zorginstellingen de taak om het bovenstaande ook naar hun cliënten uit te dragen. Een goed gekozen naam voor de samenwerking, is daarin de eerste stap.

Emergis en stichting Agogische Zorg centra Zeeland (AZZ) bundelden hun krachten. Zij openden samen een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke handicap en psychiatrische problematiek. Het centrum, waar specialistische zorg wordt aangeboden, draagt de naam Amares: een naam waarin beide partijen zich kunnen herkennen en die aansluiting vindt bij de belevingswereld van zowel cliënten als medewerkers.

De naam Amares is kort, krachtig, vriendelijk en gemakkelijk uit te spreken. Amares heeft geen directe betekenis, maar kan door de subtiele verwijzing naar moeder (ma, madre) en liefde (amore) worden geassocieerd met warmte, genegenheid, zorg, gezin en een veilige plaats. Ook liggen de twee bedrijfsnamen van de organisaties die de zorg mogelijk maken, verscholen in de naam. Amares begint met de eerste letter van de afkorting AZZ en eindigt qua klank hetzelfde als Emergis. Het tussengelegen ‘mare' verwijst overigens naar de zee: onlosmakelijk verbonden met de provincie Zeeland, waar zowel stichting AZZ, Emergis als het centrum hun oorsprong vinden.

De ontwikkelde bedrijfsnaam gaat gepaard met een logo dat met een verbinding van bolletjes de ketenzorg symboliseert. Waar de Latijnse klank van de naam gezag, autoriteit, gedegenheid en professionaliteit uitstraalt, koppelt de huisstijl er een innovatief karakter aan.