Archief

LEDEN MOETEN EEN VERENIGING WEL WILLEN DRAGEN

Een vereniging heeft als hoofddoel ‘het behartigen van de belangen van haar leden’. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat het bestuur de binding met haar leden kwijtraakt? Gevolg: een lage opkomst bij bijeenkomsten, teruglopende ledenaantallen of een vereniging met nauwelijks activiteiten.

De vereniging Bedrijven Industrieterrein Moerdijk (BIM) had soortgelijke uitdagingen. Daarom is er grondig naar de identiteit en het imago van de vereniging gekeken. De conclusie? BIM-leden hebben een lage betrokkenheid, de activiteiten spreken niet aan en de ondersteuning die het havenschap Moerdijk biedt aan de vereniging geeft een verkeerd beeld. In sessies met het bestuur en enkele leden kwamen deze zere plekken boven.

De lage opkomst en betrokkenheid bleken overigens ook – en dat is positief – te maken te hebben met het grote vertrouwen in en de tevredenheid met het bestuur: “Het is toch goed geregeld, dus waarom zou ik naar de bijeenkomsten gaan?”

Als stappen voor de toekomst besloot de BIM haar activiteiten bij te stellen, te overwegen om de verbondenheid met het havenschap te verminderen en de leden duidelijker te informeren over haar activiteiten.