Archief

BIOBASED DELTA MAAKT VERBINDINGEN

In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen, zoals olie. Door de schaarser wordende olie en de noodzaak tot schoner produceren, staat de biobased sector volop in de belangstelling. Het zuidwesten van Nederland wil vooraan lopen in die ontwikkelingen. De verschillende activiteiten in deze regio zijn onder één noemer gebracht: Biobased Delta.

In bijna alle kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen is olie verwerkt. Maar hiervoor kunnen ook andere, ‘groene' grondstoffen gebruikt worden, zoals gras, zeewier of organisch afval. In de toekomst zal er op grote schaal productie plaatsvinden van biobased kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen. In laboratoria en door middel van proefproducties wordt gezocht naar de beste manieren om rendabel en in volume ‘biobased' te produceren. In Zuidwest-Nederland scharen grote chemische concerns zich achter deze ontwikkeling, evenals de Provincie Zeeland en de Provincie Noord-Brabant. Avans Hogeschool en de HZ University of Applied Science hebben binnen de regio een ‘Centre of Expertise' gevormd rondom het thema, met steun van de rijksoverheid.

De provincies Zeeland en Noord-Brabant zijn van mening dat de biobased economy een belangrijke factor kan worden in de economie van Zuidwest-Nederland. Het verder bundelen van de krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie binnen de regio versterken. Vandaar dat is gekomen tot het benoemen van de ‘Biobased Delta', die door BOOM Communicatie is vertaald naar een visuele identiteit. Na de logo- en huisstijlontwikkeling is vorm en inhoud gegeven aan alle benodigde communicatiemiddelen voor ‘de delta', waaronder de website. De site vormt niet alleen het punt voor informatie over de biobased economy en de initiatieven die er op dit vlak tot stand komen; het is vooral de plaats waar verbindingen gemaakt worden tussen partijen die elkaar kunnen versterken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om ondernemingen die een afzetmarkt zoeken voor hun biobased geproduceerde producten, om pioniers die zoeken naar investeerders, of om bedrijven die aan de slag willen met biobased processen en daarbij de hulp en ervaring van anderen goed kunnen gebruiken.