Archief

CSW OP Z'N BEST

Een positioneringstraject heeft de kenmerkende punten van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) naar voren gebracht. Die spelen in de dagelijkse gang van zaken nu nog nadrukkelijker een rol en komen naar voren in de visuele communicatie. Voortaan presenteert de scholengemeenschap zich met de belofte: ‘Op je best bij CSW'.

Door middel van kwalitatief onderzoek en diverse participatiesessies, is door BOOM gewerkt aan het herijken van de positionering. Dat leverde onder meer het inzicht op dat CSW zich op een aantal krachtige kernkwaliteiten te bescheiden opstelt. Het beeld dat uit het positionerings-document naar voren komt, is dat van een moderne, christelijke kwaliteitsschool. In de manier waarop met de leerlingen en hun ouders werd omgegaan, kwam dat beeld al naar voren; al mocht iedereen die bij de scholengemeenschap betrokken is zich daarvan nog best wat meer bewust zijn. In de externe communicatie waren de kernkwaliteiten minder herkenbaar: de vormgevingsstijl oogde wat rommelig, het kleurgebruik wekte associaties op met openbaar onderwijs en de slogan ‘CSW, gewoon jouw school!' was weinig uitgesproken.

In de hernieuwe profileringswijze komt het juiste beeld van CSW duidelijk naar voren: structuur en kwaliteit, gekoppeld aan een toegankelijke, mensgerichte instelling. Met de slogan ‘Op je best bij CSW', geeft de scholengemeenschap aan dat zij er alles aan doet om leerlingen optimaal te laten functioneren. Dat betekent dat er – naast de hoge onderwijskwaliteit en de goede voorzieningen – ook veel aandacht uitgaat naar individuele begeleiding en het in stand houden van een goede harmonie binnen de school. In de slogan klinkt ook door dat er van de leerlingen zelf ook het nodige wordt verwacht. CSW heeft het beste met je voor en doet er alles aan om het maximale eruit te halen, maar uiteindelijk wordt er ook van de leerlingen zelf verwacht dat zij hun best zullen doen.

De profileringswijze sluit nu volledig aan bij de werkelijke identiteit van CSW. Dat maakt de externe communicatie relatief eenvoudig, omdat de inhoud en toon van de communicatie afgestemd zijn op wie de CSW daadwerkelijk is. Hierdoor is de communicatie van de scholengemeenschap authentiek, geloofwaardig en effectief.