Archief

MERK BOUWEN MET ONLINE ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

De bakens binnen de arbeidsmarktcommunicatie zijn definitief verzet. Traditionele wervingskanalen als dag- en vakbladen ondersteunen nu de werving via internet, terwijl dat een paar jaar geleden nog duidelijk andersom het geval was. Een sterke propositie met als uitgangspunt de eigen identiteit zet DRV Accountants en Belastingadviseurs op de kaart als werkgever waarin persoonlijke relaties centraal staan.

Hoewel de mogelijkheden enorm zijn toegenomen, blijft het een probleem om een professionele doelgroep aan te spreken. DRV Accountants en Belastingadviseurs erkent dat, maar weet zich wel geplaatst voor de uitdaging om de komende jaren een verdere personeelsgroei te realiseren. Met 10 kantoren in Zuidwest Nederland en 400 medewerkers is DRV één van de grootste regionaal werkende organisaties in de branche, maar heeft het niet de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt zoals de vier grootste (inter-)nationaal werkende kantoren. Dat is voornamelijk te wijten aan de onbekendheid met de identiteitskenmerken van DRV, die vooral voor wat betreft de toegankelijke cultuur en de persoonlijke benadering, sterk onderscheidend is.

Eigen identiteit als uitgangspunt
DRV zoekt aansluiting bij de professionele doelgroep door de arbeidsmarktcommunicatie te richten op toonaangevende internetsites binnen de branche, zoals accountant.nl en accountancynieuws.nl. Er wordt niet zozeer ingezet op werving, maar met name op het laden van de ‘employer brand'. Met quotes als “400 collega's en geen nummer zijn”, “Ruimte voor goede ideeën” en “Persoonlijke relaties opbouwen”, heeft DRV een duidelijk onderscheidende propositie. Omdat de eigen identiteit hiervoor als uitgangspunt dient, spreken de communicatieactiviteiten juist die personen aan die zich bij DRV als een vis in het water zullen voelen.

Testimonials van werknemers
De oriëntatie van nieuwe medewerkers vindt op deze wijze in eerste instantie via het internet plaats. Vandaar dat er op de internetsite van DRV een speciaal deel is ingericht voor deze geïnteresseerden. De identiteit komt hier goed naar voren door middel van testimonials. ‘Sterk zijn in het persoonlijke contact met klanten en met elkaar', is de centrale boodschap.

DRV weet zich met de online campagne te positioneren als werkgever met een vergaande professionaliteit en een aanzienlijke schaalgrootte, die toch persoonlijk en betrokken is; een onderscheidende employer brand binnen de accountancy.