Archief

E-CARDS ALS INTRODUCTIEMIDDEL

De vmbo-afdeling van het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch isafgesplitst en onder de naam Duhamel College als zelfstandige school verdergegaan. BOOM ontwikkelde een onderscheidende huisstijl voor het Duhamel College en verzorgde de introductie.

Gestart werd met een introductieactie die leuk is voor leerlingen én naamsbekendheid genereert. De leerlingen van het college kregen een kaart thuisgestuurd waarmee de nieuwe naam en de nieuwe huisstijl werden gepresenteerd. Op de kaart stond een persoonlijke actiecode, waarmee de leerling op een speciaal daarvoor ingerichte internetsite kans maakte op prijzen. Om mee te dingen naar prijzen moest de leerling via de internetsite een e-card aan bijvoorbeeld een vriend, vriendin, neef of buurmeisje verzenden. Er was keuze uit een zestal e-cards, die ieder de nieuwe naam en stijl introduceerden. Na verzending kon de leerling zijn code ingeven en krijgt hij direct te zien of hij een prijs gewonnen heeft. Zo niet, dan kreeg de leerling een nieuwe code waarmee hij opnieuw kon meedingen. Wel moest de card dan weer naar iemand anders worden verstuurd.

De actie bleek goed aan te slaan bij de jeugd getuige de succesvolle participatie door leerlingen. De leerlingen werden met de prijzen gestimuleerd om zoveel mogelijk e-cards te verzenden en de cards sloten aan bij de beleving van de jongeren waardoor ze graag aan de actie meewerkten. Een doelgroepgerichte actie!