Archief

MERKWAARDEN BEPALEND VOOR CORPORATE IDENTITY

De uitkomsten van een brandingtraject geeft Flash Services handvatten om het gedrag en de communicatie te sturen vanuit een centrale gedachte: de merkbelofte die aan klanten wordt gedaan. Flash moedigt alle medewerkers aan om vanuit die gedachte te werken. Op die manier maakt Flash de meerwaarde tastbaar die het voor klanten biedt.

Flash Services pionierde met de verhuur en verkoop van portofoons en heeft de positie verworven van marktleider in totaaloplossingen van radiocommunicatie. Omdat deze positie verwachtingen schept, wilde de onderneming verder professionaliseren en had het behoefte aan richting in haar communicatieprocessen en corporate identity. Uit kwalitatief onderzoek bleek dat de onderneming enorm goed scoorde op klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en servicegerichtheid. Om dit ook naar de toekomst toe te borgen, voerde BOOM Communicatie een brandingtraject uit waarbij de organisatie werd betrokken.

Een sterk merk heeft aantrekkingskracht op klanten en voegt waarde toe aan de producten en diensten die een organisatie biedt. Met een sterk merk onderscheidt een bedrijf zich op een geloofwaardige wijze van concurrenten, bekrachtigt ze de relevantie van producten en diensten voor afnemers en worden unieke eigenschappen expliciet. Vanuit de waarden van het merk kunnen medewerkers geïnspireerd worden om klantgericht te werken. Een merk bindt op die manier medewerkers en klanten.

Bij het bepalen en vaststellen van de merkidentiteit van Flash is niet over één nacht ijs moet gaan. Naast interne bevragingen, is er een concurrentieanalyse en een SWOT-analyse uitgevoerd, zodat de verhoudingen tussen Flash Services en de concurrentie in kaart zijn gebracht. Een klanttevredenheidsonderzoek gaf inzicht in de wijze waarop Flash Services bekend staat bij haar klanten. Deze informatie is met een interne projectgroep uitvoerig besproken, waarna de unieke kernwaarden van Flash Services zijn vastgesteld. Daarin kwam de vergaande klantgerichtheid van Flash als belangrijke eigenschap naar voren. De kernwaarden zijn vervolgens doorvertaald naar merkwaarden, een merkambitie en een merkbelofte. In de vorm van een merkkompas, zijn de kenmerken concreet gemaakt. Naleving van het kompas vergroot het merkgericht handelen en schept duidelijkheid over de verwachtingen van elkaar. Het is tevens een middel om consequenties van gedrag te bespreken en hierop te sturen. Het merkkompas stelt ook vast welke belofte aan de doelgroepen wordt gedaan en bepaalt welke ambitie de organisatie uitspreekt en hoe deze te verwezenlijken is. 

Met het vastgestelde merk als basis is een nieuwe corporate identity vastgesteld. Het logo en de huisstijl werden vernieuwd en ook werd er een merkconcept gelanceerd waarmee Flash Services zich in woord en beeld presenteert. De slogan ‘De kunst van het verstaan' sluit naadloos aan op de geformuleerde merkbelofte. De kunst van het verstaan' verwoordt twee zaken. Allereerst zegt het iets over de opbrengst van de producten en diensten van Flash Services. Elkaar verstaan is in veel werksituaties cruciaal. Betrouwbare communicatie is daarbij een absolute voorwaarde. Daarom werkt Flash Services als aanbieder van radiocommunicatie uitsluitend met betrouwbare A-merken, zoals Motorola en Kenwood en is zij een VCA-gecertificeerd bedrijf. Alle oplossingen die Flash Services aanbiedt, resulteren in verstaanbare communicatie bij de eindgebruiker. Verder is Flash Services als organisatie uiterst klant- en servicegericht. Flash Services is marktleider geworden door goed te luisteren naar klanten, naar hun behoeften en naar de vraag in de markt.

Een traject van internal branding zorgde voor de borging van de gewenste waarden en uitgangspunten. Dit traject werd gestart met een introductiesessie voor alle personeelsleden. Met deze bijeenkomst werd een gemeenschappelijke start gecreëerd. De nieuwe koers werd door de directie inspirerend uiteengezet, de belangrijke thema's werden met behulp van filmpjes uitgediept, de visuele uitwerkingen werden gepresenteerd en iedereen werd gelijktijdig scherpgezet. Hierdoor wordt het ‘esprit de corps' versterkt en is er een voelbaar fris elan ontstaan dat na de bijeenkomst verder is uitgebouwd. Ook richting de door Flash zo gewaardeerde klanten is de nieuwe koers uitgebreid toegelicht, nog voordat deze tastbaar werd in de verschillende communicatie-uitingen van Flash Services.