Archief

OMDAT DE JEUGD DE TOEKOMST HEEFT

Het ontbreken van een goede opvolger noodzaakt bedrijven in het MKB vaak om te stoppen. Aan de andere kant zien veel nieuwe organisaties het licht door investeringen van startende ondernemers. Het pilotproject ‘Opvolgorde' wil deze ontwikkelingen samenbrengen en de kapitaalvernietiging en kennisvermindering een halt toeroepen.

Jongeren krijgen een vliegende start in dit gefaseerde overnametraject, waarin terugtredende ondernemers hun bedrijf geleidelijk overdragen aan de jongere generatie. Hogeschool Zeeland, Justion Adviesgroep en Rabobank Walcheren/Noord-Beveland hebben de handen ineengeslagen om dit initiatief kans van slagen te geven.

Aan alle aspecten van de bedrijfsovername wordt aandacht besteed, zodat zowel de potentiële opvolger als de eigenaar van het bedrijf klaar is voor deze stap. De hogeschool zorgt voor een passend opleidingstraject en probeert opvolgers te werven onder de huidige en oud-studenten. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Justion Adviesgroep brengen beide ondernemers binnen in het project en leveren de expertise op het gebied van bedrijfsovernames. In de naam die het project heeft gekregen klinken woorden door als ‘opvolging', ‘volgorde' en ‘op orde'. Dat komt verder naar voren in de toegepaste statements, zoals de slogan ‘Uw bedrijfsopvolging op orde'.