Archief

SCHOLEN SMELTEN SAMEN IN MONDIA

Door een bestuurlijke fusie maken Nehalennia en Scheldemond College nu deel uit van een koepelorganisatie. Samen vormen deze twee scholen in het voortgezet onderwijs nu de Mondia Scholengroep. In die naam klinken niet alleen de namen van de twee scholen door, maar ook waar Mondia voor staat.

Nehalennia en Scheldemond Collega werkten al geruime tijd samen. De bestuurlijke fusie zorgde voor één gezamenlijke aansturing voor beide organisaties. De drie locaties van de scholengroep in Vlissingen en Middelburg bleven ongewijzigd, evenals hun schoolnamen Nehalennia en Scheldemond College. De eigenheid van de verschillende locaties bleef hierdoor behouden, terwijl er wel geprofiteerd kan worden van de (schaal)voordelen van de samenwerking.

Voor de nieuwe ‘moederorganisatie' ontwikkelde BOOM Communicatie de naam ‘Mondia', als samensmelting van elementen uit de namen Scheldemond en Nehalennia. De scholen staan open voor iedereen en hebben een ‘mondiale' blik naar de wereld. Ze willen de leerlingen op die wereld voorbereiden door hen bij hun omgeving te betrekken én door de samenleving te betrekken bij de scholen. Mondia staat op die manier voor ‘modern, mondiaal en mondig'.

In het logo komt het wereldse karakter naar voren door de ronde vorm die als aardbol gezien kan worden. Verder legt de middenring een verbinding tussen twee delen, die symbool staan voor de twee scholen. In de kleurstelling is die verbinding eveneens gemaakt; de kleuren sluiten aan bij het pallet van Nehalennia (groen) en Scheldemond (blauw). In de typografie vloeien deze kleuren naadloos in elkaar over.